Hvis du benytter saksarkivet i XS Office, er det viktig at all relevant informasjon om en sak er tilknyttet denne. Derfor er det viktig å tilknytte vcomp100 både utgående og innkommende e-post som er relatert til saken. Søk etter og velg kobling mot firma, prosjekt og sak i XS Office .

  • ACR og Bridge cache er ikke det samme så vidt jeg har forstått, har på min pc disse på to forskjellige steder.
  • Det vil være totalt 3 mappeelementer, både individuelle og i grupper.
  • Det sendes et eget informasjonskriv om hvordan en skal gå fram for å få tilgang til dette lisensierte bibliotket.

Det er bare å følge guiden jeg postet tidligere. Tildeling av lese- og skriverettigheter til brukere er beskrevet under Rettigheter for Telemator database. Db_owner anbefales normalt – det gir full tilgang og problemfri oppgradering til nyere versjoner av Telemator. Under Default input language velger du det nye dvorak-oppsettet for at dette skal komme opp som standard, og klikker “OK”.

Pg312 Videregående Programmering 1

Digital video er i ferd med å avløse analoge systemer. Programmet har et standard Windows utseende med enkel menylinje og mulighet for å maksimere og minimere vinduet. På menylinjen er det også en Info og About knapp som åpner et vindu med generell info om programmet. All programutførelse skrives i cppfiler, mens deklarasjoner gjøres i tilhørende headerfil. Gruppen har litt kunnskap i LabView programmering fra tidligere studier ved HINT.

Pj430 Spillproduksjon

At det kan ha oppstått en feil i programmene fra Adobe. Hva med å forsøke å lese de med LR eller PS3 på en annen PC eller hos en kamerat som har programmene?

Selve prosjektet gjennomføres i to konsentrerte uker. • Kunnskap om linking mot bibliotekers .h, .lib og .dll filer er nyttig. Spillutvikling foregår innenfor rammene av spillmotorer. I PG591 skal studentene lære hvordan en motor er satt sammen, og videreutvikle sine C++ kunnskaper til det som er nødvendig for å bygge en motor i C++. Emnet har tatt for seg komponent basert utvikling i et dirtribuert miljø. Det har blitt gitt en innføring i RMI og vist hvordan man utvikler RMI applikasjoner. Emnet har vist hvordan man bygger og setter i drift Java Enterprise komponenter som sesjonsbønner, servlets og JSP.

Leave A Comment

Your email address will not be published.